Hoşgeldiniz,
Hesabınızda Süt Puan bulunuyor.

Yeni Üyelik

*
*
*
*
*
*
*

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı/Üyelik Bilgilendirme Sözleşmesi ("Sözleşme”) internet üzerinden veya mobil cihazınıza kurduğunuz uygulamanızdan www.sutas.market adlı internet sitesini (" İnternet Sitesi") kullananlar ve İnternet Sitesi’ne üye olanlar ile Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ("Sütaş") arasında akdedilmiştir.

Sütaş İletişim Bilgileri:

 • Adres:Uluabat Mah. Karacabey /Bursa
 • Tel:Uluabat Mah. Karacabey /Bursa
 • Faks:0 224 688 52 70
 • E-Posta: [email protected]
 • Mersis No.: 0788002213600018

Sütaş Karacebey Ticaret ve Sanayi Odası (Karacabey TSO) üyesidir, Karacabey TSO’nun meslek ile ilgili davranış kurallarını www.karacabeytso.org.tr veya 0224 671 85 48 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

Sözleşme’nin kurulması için, İnternet Sitesi tarafından talep edilen bilgileri ve kullanıcı şifresini girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek üyeliğinizi oluşturmanız gerekmektedir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz. Kullanıcı/Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları Kullanıcı/Üyelik kısmından ulaşacağınız "Bilgilerim” bölümünde düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Kullanıcı/Üyelik işlemleriniz tamamlandığında işbu Sözleşme (metin olarak) Kullanıcı Bilgileri'nde belirttiğiniz elektronik posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca İnternet Sitesi üzerinden de Sözleşme’ye erişim mümkün olacaktır.

Dilediğinizde, yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Sütaş’a yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz.

Şirketimiz ve İnternet Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Kullanıcılar/Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Sütaş ve/veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. İnternet Sitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Sütaş'tan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarıyla aranızda online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Sütaş tarafından görülmez ve kaydedilmez).

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) kapsamında Sütaş veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Sütaş, kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, faaliyetlerini/hizmetlerini devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri dahil yurt içinde ve dışında bulunan 3. Kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kullanıcılar/Üyelere, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ve/veya Kullanıcı/Üye bilgilendirme işlemleri ve uygulamaları için Sütaş tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilebilir.

İnternet Sitesi’nden erişimi sağlanan diğer internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile erişilen internet sitelerinden bilgi kullanımları, internet sitelerinin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan hiçbir şekilde Sütaş sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı/Üyeler’in İnternet Sitesi’nden veya İnternet Sitesi’nde bağlantı verilen diğer internet sitelerinden edindikleri bilgiler ve/veya Kullanıcı/Üyeler’e elektronik ortamda iletilen bilgilendirme, tanıtım, reklam ve her türlü öneriler çerçevesinde Kullanıcı/Üyeler’in aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve sonuçlarından Kullanıcı/Üyeler münhasıran sorumludurlar.

Kullanıcı/Üyeler’in İnternet Sitesi’nden yapacakları ürün alışverişlerine işbu Sözleşme dışında ayrıca ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesi, Abonelik Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu hükümleri uygulanacaktır.

Kullanıcı/Üyeler her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nde belirtilen iletişim kanallarından Sütaş’a ulaşarak kişisel veri kullanımını ve/veya işlenmesini, kendilerine gönderilmekte olan ticari elektronik iletilerin gönderimini durdurabilirler. Kullanıcı/Üyeler’in bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için ticari elektronik iletiler yasal azami süre içinde durdurulur (mevzuata uygun işlem ve iletişimler devam eder). Kullanıcı/Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Sütaş’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Kullanıcı/Üye’nin bu husustaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde değerlendirilerek kabul edilebilir veya hukuki gerekçesi Kullanıcı/Üye’ye açıklanarak talep reddedilebilir.

İnternet Sitesi veya İnternet Sitesi’ndeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden kaynaklanan haklar da dahil ancak sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bunlar üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunu’ndan kaynaklanan haklarla, 551, 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’lerden (KHK) kaynaklanan sınai mülkiyet hakları Sütaş’a aittir.

Sütaş’tan yazılı izin alınmadan, İnternet Sitesi’nin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğinin herhangi bir amaçla kısmen ve/veya tamamen, kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak başka şekilde kullanımı, iktisabı, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, bu fillerin yapılmasının kolaylaştırılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlem yasaktır.

Sütaş yukarıdaki konularda ve Kullanıcı/Üye’ye sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Sütaş tarafından İnternet Sitesi’nde ve/veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Kullanıcı/Üyeler’in haklı talep ve şikayetleri ile her türlü başvuruları müşteri memnuniyeti çerçevesinde karşılanmaya özen gösterilecektir. Mümkün olmaması halinde, Kullanıcı/Üye’nin yasal parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerindeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri’ne veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkı vardır.

Üye ve Ziyaretçi Kişisel Veri Aydınlatma Metni

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Müşterilerimiz,

Gerek sizlere daha iyi hizmet vermek, gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. ("SÜTAŞ") olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.

1. SÜTAŞ’ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

En başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı KVKK ile kişisel verilerin korunma esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin korunmasının sağlanması için bazı hallerde uygulanacak cezai yaptırımlar öngörmektedir. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası için verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. SÜTAŞ kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

https://sutas.market adlı web sitesinden, mobil uygulamalardan, çağrı merkezimizden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde SÜTAŞ tarafından işlenmektedir.

SÜTAŞ,https://sutas.market ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde, gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

https://sutas.market size özel tanıtım yapmak, promosyon ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; web sitesi üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya web sitesi üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmekte, ziyaretçi hareket ve tercihlerinizi analiz ederek yorumlamaktadır.

SÜTAŞ, ayrıca Sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla,https://sutas.market web sitesine veya uygulamalarına bağlanmanızı mümkün kılmakta olup böyle bir bağlantı sırasında, sizin ve sosyal medya arkadaşlarınızın, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaştıkları profil bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileriniz ile birlikte toplayabilmektedir.

https://sutas.market çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler ile farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Belirtmek isteriz ki,https://sutas.market web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

https://sutas.market çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden sizi kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

https://sutas.market çerezleri; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

https://sutas.market web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza göre, size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini/mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

https://sutas.market web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

https://sutas.market mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veyahttps://www.allaboutcookies.orgveyahttps://www.youronlinechoices.euadresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini/mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin/mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

3. SÜTAŞ kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

SÜTAŞ, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmenizin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda sizlerle iletişime geçebilmek,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Ayrıca onayınız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri "sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. SÜTAŞ kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK kapsamında "Veri Sorumlusu” sıfatına sahip SÜTAŞ’ın gözetimi ve kontrolü altındadır. SÜTAŞ, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince; bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda "Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5. SÜTAŞ kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, vermiş olduğunuz izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak, müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü gerçekleştirebilmek için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden SÜTAŞ sorumlu değildir.

6. SÜTAŞ kişisel verilerinizi yurtdışındaki 3. Kişilerle paylaşıyor mu?

Kişisel verileriniz SÜTAŞ Grubuyla (Yılmaz Holding A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini), faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, web sitesi ve mobil uygulama konusunda altyapı hizmeti aldığımız firmalarla, onayınız olması halinde tarafınıza göndereceğimiz ticari elektronik iletilerin iletilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

Kişisel veriler ile ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde, sayfamızda yer alan bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

9. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca SÜTAŞ’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda SÜTAŞ’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin SÜTAŞ’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10.SÜTAŞ’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi "Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Başvuru Formu” ile bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni ile Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Başvuru Formu ’nda belirtilen yöntemlerle Sütaş’a iletmeniz durumunda Sütaş talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Sütaş tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.